Verbinden,

Verbeelden &

Veranderen

pijl naar beneden

Op het podium komen Verbinden, Verbeelden en Veranderen zichtbaar samen. Muziek zorgt voor een onderlinge band en de muzikanten versterken dit door over en weer hun ‘chemie’ te tonen. Dit zorgt ervoor dat iedereen opgaat in een fantastische avond, waar lang en met veel plezier op teruggekeken wordt...

Diensten

Kamperman Management onderscheidt zich door:

advies icon

Advies

De effectiviteit van elke organisatie is sterk afhankelijk van het vermogen om niet alleen andere wegen in te kunnen slaan, maar met name ook de juiste (nieuwe) wegen te kiezen. Het management van elke organisatie staat voortdurend voor de uitdaging om die wegen te kiezen die de effectiviteit van de mensen en hun output ten goede komt zonder dat hierbij de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Ik adviseer organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ik ben erop gericht organisaties het vermogen te laten ontwikkelen om op eigen kracht te veranderen. Ik bied u kortdurend advies, maar verricht ook adviestrajecten.

Adviestrajecten

U wilt een nieuw informatiesysteem opzetten, aan de slag met competentie management of een organisatiewijziging doorvoeren. Ik bied ondersteuning bij dergelijke adviestrajecten en doorloop daarbij de volgende stappen:

 • Oriënterend Gesprek

  De kennismaking met elkaar en de problematiek.

 • Offerte

  Het voorstel voor het Plan van Aanpak met begroting en de wijze van samenwerking.

 • Analyse

  De informatievergaring bij medewerkers en de bestudering van het beschikbare materiaal.

 • Plan van Aanpak

  Het actieplan voor uitvoering van de opdracht.

 • Uitvoering

  De uitvoering en begeleiding van het actieplan.

 • Evaluatie

  De terugkoppeling van resultaten in alle fasen.

Kortdurend advies

Wellicht heeft u een situatie waarover u (met uw team) graag met een deskundige wilt reflecteren. Ik bied u hiervoor adviesgesprekken aan waarbij de situatie wordt besproken en u advies krijgt over mogelijke oplossingen.

Werkwijze

Ik bied u een frisse, onafhankelijke kijk op uw situatie, dit vanuit een gemeenschappelijke betrokkenheid. Ik stel mij open op, waardoor ik makkelijk kan communiceren met alle partijen binnen uw organisatie. Ik zet mij in voor het creëren van voldoende draagvlak en betrokkenheid van alle partijen. Overleg en samenwerking met u vind ik van groot belang.


Afhankelijk van uw vraagstelling en zet ik specifieke deskundigheid in. Mijn werkwijze stem ik af op uw behoefte, te denken valt aan enquêtes, individuele/team interviews, rapportages, workshops enz..


advies icon

Interim

Als interim manager stel ik in een complexe situatie de continuïteit veilig en breng uw organisatie op orde. Ik hou geen stoelen warm en pas niet op de winkel, maar los lastige vraagstukken op. Ook verhelder ik vastgeroeste situaties en zet de zaak weer op de rit. Als interim manager doe ik de “zwaardere klussen”. Ik bied mijn opvolgers een goede basis om succesvol door te gaan. Mijn taak is problemen oplossen en overdraagbaar werken. De meeste opdrachten duren zes tot negen maanden.


Ik leid uw organisatie door een turbulente periode heen. Ook draag ik zorg voor een adequate en tijdige opvolging om te beginnen vanwege de kosten. Ik hecht eraan de opvolger met zorg te kiezen en tijdig te identificeren. Zo kunnen we hem of haar op tijd betrekken bij overleg zoals over het aantrekken van sleutelfiguren. De procesgang bepaalt het feitelijke overdrachtsmoment. Te laat op zoek gaan naar opvolging heeft veel nadelen.

advies icon

Projecten

Organisaties worden door maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen steeds frequenter gedwongen te veranderen. Programma's en projecten zijn geen incidentele inbreuken op standaard processen, maar is een permanent fenomeen. Ik vervul regelmatig en met succes managementrollen in strategische en belangrijke projecten.


In de rol van (Senior) Project- of Programmamanager geef ik regelmatig leiding aan projecten, veelal op het snijvlak van bedrijfsvoering en ICT. Ik ben daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering van verandertrajecten binnen de organisatie van mijn opdrachtgevers. Door goede communicatie en projectmanagement zorg ik ervoor dat ik op een effectieve en efficiënte wijze de beoogde resultaten bereik. Beslissers zien in mij een gelijkwaardige gesprekspartner en ik bied ondersteuning bij de problemen waar ze voor (komen te) staan.

Contact

Neem contact op


Bedankt dat u mijn website bezoekt. Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen hebt of een afspraak wilt maken, neem gerust contact met mij op.