Verbinden,

Verbeelden &

Veranderen

pijl naar beneden

Hardlopen houdt mijn lichaam en geest fit. Ik geniet niet alleen van de inspanning zelf, maar kijk ook tevreden terug naar het resultaat. Mijn eigen prestaties, maar ook die met anderen...

Over Kamperman Management

Graag wil ik mij kort aan u voorstellen. Voor een uitgebreide beschrijving van mijn Advies, Interim- en Projectmanagementactiviteiten verwijs ik naar mijn diensten.


Ik ontleen mijn motivatie aan de ontwikkeling van mensen en organisaties, inspireer graag door kennisdeling en coaching, en ben mij steeds meer gaan interesseren voor de ultieme bedrijfsvoering. Dit heeft mij ertoe aangezet om, in aanvulling op Economie, Bedrijfskunde en een coachopleiding succesvol af te ronden.


Mijn kracht is:

 • zaken overzichtelijk maken en visie omzetten in resultaatgerichte acties.
 • organisaties structureren, processen optimaliseren en besturing inrichten.
 • can-do mentaliteit, gedreven en enthousiast.

Tevens verzorg ik regelmatig (management)trainingen via Stuurboard en (bedrijfs)trainingen via Vidarte.

profiel foto van Dick Kamperman

Kernwaarden

Mijn Advies-, Interim- en Projectmanagementwerkzaamheden zijn vertaald in een aantal kernwaarden.

vertrouwen icon

Hart voor de Zaak

Ik heb hart voor de zaak. Niet alleen draag ik bij aan het functioneren van individuele medewerkers, ik heb ook oog voor de context en de doelen die de organisatie zich stelt.

vertrouwen icon

Vertrouwen

Samenwerking begint met openheid van jezelf en de ander. Dit vraagt om het vertrouwen dat de ander je niet zal schaden. De bijdrage die een ieder – opdrachtgever en opdrachtnemer - vanuit deze openheid levert, verdient het om met zorgvuldigheid te worden behandeld en is hiermee ieders verantwoordelijkheid.

vertrouwen icon

Resultaatgericht

Ik zet mij maximaal in voor het behalen van concrete resultaten en waak er voor dat het proces blijft steken op nieuwe inzichten. Hoe fundamenteel deze inzichten ook zijn, pas wanneer deze worden vertaald naar concrete acties met een positief resultaat, is de basis gelegd voor verandering.

vertrouwen icon

Zichtbaarheid

Mensen kunnen zich pas ontwikkelen als zij hun onvolkomenheden leren accepteren en daarmee hun menselijkheid aanvaarden. Wij hebben hierin een voorbeeldfunctie. Wij zijn echte professionals, maar ook echte mensen met hun ‘eigen-aardigheden’.

Strategie

Dit alles doe ik door alle partijen in kwestie bij de opdracht te betrekken, de problematiek (soms letterlijk) in kaart te brengen en vervolgens de gekozen oplossing met de relevante spelers uit te voeren. Zo ontstaat op natuurlijke wijze daadkracht en kennisoverdracht, en wordt kennis door middel van documentatie (Prince2) binnen de organisatie c.q. het project geborgd.

strategie model Kamperman Management

Verbinden

 • Zorg dragen/oog hebben voor elkaar.
 • Aangaan/leggen van (sociale) verbindingen.
 • Coherentie realiseren rondom het vraagstuk.

Verbeelden

 • Duidelijk maken wat de ultieme doelstelling is, hoe deze er uit ziet en wanneer deze is bereikt,
 • in kaart brengen van hulpbronnen en hindernissen om de doelstelling te behalen en
 • onderscheid maken in hoofd- en bijzaken.

Veranderen

 • Ondersteunen en begeleiden in de
  groei / de realisatie
  van de doelstelling(en).
Contact

Neem contact op


Bedankt dat u mijn website bezoekt. Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen hebt of een afspraak wilt maken, neem gerust contact met mij op.